Zaglądaj tu czasem, bym wiedział, że to wszystko ma sens / Visit this site so that I know my work has a sense

Uncategorized

Nowe prace / New works:

24.04.2021


„Niepewność”

https://kosipiotr.wordpress.com/niepewnosc/


Photocast pt.: „A jednak radość”

Ten photocast z cyklu: „Ludzka rzeczywistość pokazana poprzez photocasty” porusza tematykę niepełnosprawności.

Niepełnosprawne osoby, które spotkałem nie są nieszczęśliwe z powodu swoich ograniczeń zdrowotnych, wręcz cechują się radością i chęcią do życia. Można uczyć się od nich umiejętności życia pod prąd, samozaparcia i siły, niesienia swojego ciężkiego krzyża.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.


Photocasty pt.:”Od poczęcia” i „Non Omnis Moriar”

Dwie nowe prace wideo z cyklu: „Ludzka rzeczywistość pokazana poprzez photocasty”, pierwszy o życiu, drugi o śmierci.

„Od poczęcia:

„Non Omnis Moriar”

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.


Photocast pt.:”Pan Stasio”

Photocast pt.: „Pan Stasio” z cyklu „Ludzka rzeczywistość pokazana poprzez photocasty”,przedstawia postać mojego znajomego, ciężko chorego i żyjącego w skrajnym ubóstwie mieszkańca Łodzi. Pomimo swoich problemów Pan Stanisław zachowuje pogodę ducha i głęboką wiarę.

Drugi z photocastów przedstawiających osobę Pana Stasia. W tym filmie przygotowuje się on na zimę gromadząc drewno na opał, które otrzymał od miejscowego proboszcza.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.
To drugi z sześciu photocastów w tym programie.


Photocast pt.:”iSSaieff”

Photocast „iSSaieff” z cyklu: „Ludzka rzeczywistość pokazana poprzez photocasty” jest o łódzkim artyście samouku, pochodzenia rosyjskiego, malarzu, rysowniku i poecie, Janie Grzegorzu Issaieff. Artysta największą wagę przyznaje rozwijanemu od końca lat 70 cyklowi „A.R.C.H.E.–T.A.N.I.E.C.” obejmującemu rysunek i malarstwo. Jego twórczość jak i on sam jest nacechowana duchowo i filozoficznie.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.
To pierwszy z sześciu photocastów.


Nowe prace / New works:

22.07.2020

    Zwierzęta / Animals                                          Portret BW / BW Portrait


»

17.02.2020

                             Portret kolor/Colour Portrait                               Portret cz-b/BW Portrait

 


»

20.12.2019

                 Portret kolor/Colour Portrait                               Ilustracja fotograf./Digital Art

 


»

02.08.2019

   Portret kolor / Colour portrait                               Ilustracja fotograficzna / Digital Art


»

04.07.2019

       W głębi mroku/In the deep darkness                              Modlitwa/Prayer

 


»

01.04.2019

                                         Portret BW/BW Portrait                Portret kolor/Colour Portrait

mini_83mini_84


»

17.11.2018

                                   Portret cz-b/BW Portrait    Twarz i dłoń/Face&Hand

mini82mini81


»

26.09.2018

Człowiek / Human

mini80


»

21.09.2018

Autoportret / Self-portrait

      mini79

 


»

28.07.2018

W głębi mroku / In the deep darkness

mini78


»

24.05.2018

Portret cz-b/BW Portrait

mini77


»

10.04.2018

                              Niepełnosprawność/Disability             Sacrum

mini75mini76


»

                                                                  26.03.2018

                                  Portret cz-b/BW portrait   Niepełnosprawność/Disability

mini66mini65


»

26.02.2018

Portret kolor/Colour portrait

mini61mini62

Portret cz-b/BW portrait

mini64mini63


»

07.02.2018

                               Portret kolor/Colour Portrait     Portret cz-b/BW Portrait

mini59mini60


»

28.12.2017

Sacrum

mini45mini46


»

 

26.12.2017

     Po zakładach Uniontex pozostały już tylko ruiny. Jednak historia zapisała tu, w Łodzi dzień pobytu pielgrzyma, św. Jana Pawła II w 1987 roku. Jest tak jakby słowa, które padły wówczas nadal rozbrzmiewały pośród resztek murów zakładu Uniontex. To co było wtedy, a jest teraz mówi wyraźnie: „panta rhei”. Taka refleksja towarzyszy mi zawsze, gdy przejeżdżam ulicą Kilińskiego, pomiędzy ulicami Milionową, a Tymienieckiego. To samo miejsce, ale czas już inny i Łódź inna i my starsi. On nigdy nie stoi w miejscu, ale ziemskie przemijanie też może być pokrzepiające. Panta rhei…słuchajmy wielkich myślicieli, którzy pojmowali świat ponad przeciętne rozumienie.


»

 

26.12.2017

                                             Dłonie/Hands        Portret kolorowy/Colour Portrait

mini43mini44