Zaglądaj tu czasem, bym wiedział, że to wszystko ma sens / Visit this site so that I know my work has a sense

Czy to jeszcze ja? / Is it still me?