Zaglądaj tu czasem, bym wiedział, że to wszystko ma sens / Visit this site so that I know my work has a sense

„Ludzka rzeczywistość pokazana poprzez photocasty”.

I

„iSSaieff”

Photocast „iSSaieff” jest o łódzkim artyście samouku, pochodzenia rosyjskiego, malarzu, rysowniku i poecie, Janie Grzegorzu Issaieff. Artysta największą wagę przyznaje rozwijanemu od końca lat 70 cyklowi „A.R.C.H.E.–T.A.N.I.E.C.” obejmującemu rysunek i malarstwo. Jego twórczość jak i on sam jest nacechowana duchowo i filozoficznie.

II i III

„Pan Stasio”

Photocast pt.: „Pan Stasio” przedstawia postać mojego znajomego, ciężko chorego i żyjącego w skrajnym ubóstwie mieszkańca Łodzi. Pomimo swoich problemów Pan Stanisław zachowuje pogodę ducha i głęboką wiarę.

„Na zimę, na zimę”

Drugi z photocastów przedstawiających osobę Pana Stasia. W tym filmie przygotowuje się on na zimę gromadząc drewno na opał, które otrzymał od miejscowego proboszcza.

IV i V

Dwie nowe prace wideo z cyklu: „Ludzka rzeczywistość pokazana poprzez photocasty”, pierwszy o życiu, drugi o śmierci.

„Od poczęcia:

Ten photocast jest o narodzinach naszego dziecka, Marysi, która narodziła się w lutym 2019 roku. Dziecko jest pokazane w okresie prenatalnym i po urodzeniu poprzez cesarskie cięcie.

„Non Omnis Moriar”

Photocast „Non Omnis Moriar” porusza tematykę eschatologiczną, która w życiu jest nieunikniona. Tak jak poprzedni film – „Od poczęcia” dotyczył życia, tak ten jest o śmierci. Narodzenie i śmierć to przeciwległe bieguny, a przestrzeń czasową pomiędzy nimi wypełnia tak istotny czas, który jest dany każdemu człowiekowi po to, aby go jak najlepiej przeżył. W zdrowiu, czy w chorobie, ale dbając o swój rozwój duchowy prowadzący do wielkiego spotkania stworzenia ze swoim Stworzycielem. Człowiek, który dobrze przeżył swoje życie nie mając na sumieniu ciężkich win, śmierci się nie boi, a na nią czeka.

VI

„A jednak radość”

Ten photocast porusza tematykę niepełnosprawności. Niepełnosprawne osoby, które spotkałem nie są nieszczęśliwe z powodu swoich ograniczeń zdrowotnych, wręcz cechują się radością i chęcią do życia. Można uczyć się od nich umiejętności życia pod prąd, samozaparcia i siły, niesienia swojego ciężkiego krzyża.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

logo