Zaglądaj tu czasem, bym wiedział, że to wszystko ma sens / Visit this site so that I know my work has a sense

Oferta / My offer

1. Sprzedaż własnych zdjęć / The Sale of author’s pictures

SKLEP / THE SHOP

Zdjęcia, które można ode mnie kupić są oprawione w ramę z passe-partout
Wielkość zdjęć do rozmiaru ok.30x42cm (samo zdjęcie)
Są to wydruki pigmentowe na papierze jakości foto, są podpisane i limito-
-wane w seriach

Pictures which I sell are framed with passe-partout
Dimensions are up to approx. 30cmx42cm (paper size)
These are pigment prints on photo-quality paper, signed and limited in copies

1. Oferta fotograficzna, wykonywanie zdjęć / Photographic offer, taking pictures

2. Oferta edycyjna – edycja zdjęć, retusz, fotomontaż / Editing offer – editing picturs, retouching, photomontage.

4. Oferta edukacyjna – fotografia i Photoshop / Learning offer, photography and Photoshop

 

» GALERIA KOMERCYJNA / COMMERCIAL GALLERY «