Zaglądaj tu czasem, bym wiedział, że to wszystko ma sens / Visit this site so that I know my work has a sense

Najnowsze

»

21.09.2018

Autoportret / Self-portrait

      mini79

 

»

28.07.2018

W głębi mroku / In the deep darkness

mini78

»

24.05.2018

Portret cz-b/BW Portrait

mini77

»

10.04.2018

                              Niepełnosprawność/Disability             Sacrum

mini75mini76

»

                                                                  26.03.2018

                                  Portret cz-b/BW portrait   Niepełnosprawność/Disability

mini66mini65

»

26.02.2018

Portret kolor/Colour portrait

mini61mini62

Portret cz-b/BW portrait

mini64mini63

»

07.02.2018

                               Portret kolor/Colour Portrait     Portret cz-b/BW Portrait

mini59mini60