Zaglądaj tu czasem, bym wiedział, że to wszystko ma sens / Visit this site so that I know my work has a sense

Najnowsze

»

10.04.2018

                              Niepełnosprawność/Disability             Sacrum

mini75mini76

»

                                                                  26.03.2018

                                  Portret cz-b/BW portrait   Niepełnosprawność/Disability

mini66mini65

»

26.02.2018

Portret kolor/Colour portrait

mini61mini62

Portret cz-b/BW portrait

mini64mini63

»

07.02.2018

                               Portret kolor/Colour Portrait     Portret cz-b/BW Portrait

mini59mini60

»

28.12.2017

Sacrum

mini45mini46

»

 

26.12.2017

     Po zakładach Uniontex pozostały już tylko ruiny. Jednak historia zapisała tu, w Łodzi dzień pobytu pielgrzyma, św. Jana Pawła II w 1987 roku. Jest tak jakby słowa, które padły wówczas nadal rozbrzmiewały pośród resztek murów zakładu Uniontex. To co było wtedy, a jest teraz mówi wyraźnie: „panta rhei”. Taka refleksja towarzyszy mi zawsze, gdy przejeżdżam ulicą Kilińskiego, pomiędzy ulicami Milionową, a Tymienieckiego. To samo miejsce, ale czas już inny i Łódź inna i my starsi. On nigdy nie stoi w miejscu, ale ziemskie przemijanie też może być pokrzepiające. Panta rhei…słuchajmy wielkich myślicieli, którzy pojmowali świat ponad przeciętne rozumienie.

»

 

26.12.2017

                                             Dłonie/Hands        Portret kolorowy/Colour Portrait

mini43mini44

»

17.10.2017

                                       Zwierzęta/Animals             Portret BW/BW Portrait         

mini41mini42

»

11.09.2017

      Fot.autorska/Authorial photography                        Ilustracja fot./Digital art

mini40mini39

»

27.07.2017

Sacrum

mini38