Zaglądaj tu czasem, bym wiedział, że to wszystko ma sens / Visit this site so that I know my work has a sense

Najnowsze

»

 

26.12.2017

     Po zakładach Uniontex pozostały już tylko ruiny. Jednak historia zapisała tu, w Łodzi dzień pobytu pielgrzyma, św. Jana Pawła II w 1987 roku. Jest tak jakby słowa, które padły wówczas nadal rozbrzmiewały pośród resztek murów zakładu Uniontex. To co było wtedy, a jest teraz mówi wyraźnie: „panta rhei”. Taka refleksja towarzyszy mi zawsze, gdy przejeżdżam ulicą Kilińskiego, pomiędzy ulicami Milionową, a Tymienieckiego. To samo miejsce, ale czas już inny i Łódź inna i my starsi. On nigdy nie stoi w miejscu, ale ziemskie przemijanie też może być pokrzepiające. Panta rhei…słuchajmy wielkich myślicieli, którzy pojmowali świat ponad przeciętne rozumienie.

»

 

26.12.2017

                                             Dłonie/Hands        Portret kolorowy/Colour Portrait

mini43mini44

»

17.10.2017

                                       Zwierzęta/Animals             Portret BW/BW Portrait         

mini41mini42

»

11.09.2017

      Fot.autorska/Authorial photography                        Ilustracja fot./Digital art

mini40mini39

»

27.07.2017

Sacrum

mini38

»

05.06.2017

Portret BW/BW Portrait

mini37

»

17.06.2017

Portret cz-b/BW Portrait                                 Sacrum
mini32mini33